Ik heb geen behoefte aan Opera, snelheid zegt mij niks.
Snelheid is geen funktie, dat is alleen rapper of trager, daar kan ik niets mee aanvangen.
Opera = veilig ? Nu misschien wel, maar later niet...