SSL-certificaat van Xolphin Powered by Cloud VPS - High Availability Cloud Servers Steun Nucia, doneer!
Pagina 3 van de 3 EersteEerste 123
Resultaten 41 tot 52 van de 52
 1. #41
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.20 beta 1

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog beta 1:
  • 1. Indien het Gebruikersaccountbeheer van Windows het niet toestaat dat bij het uit- of inpakken bestanden worden aangemaakt in mappen die door het systeem beschermd worden, dan probeert WinRAR zichzelf een tweede keer op te starten maar dan met beheerdersrechten om alsnog de taak af te maken. Het is hierbij nodig om de verhoogde rechten te bevestigen als reactie op de vraag van Gebruikersaccountbeheer om deze tweede WinRAR-instantie uit te voeren.
  • 2. U kunt bestanden in Verkenner met de rechtermuisknop verslepen en ze vervolgens in een andere map loslaten, waarna u in het contextmenu van WinRAR kiest om bestanden in te pakken. Hiermee kunt u een archief maken met deze bestanden in de doelmap.
  • 3. Het is mogelijk om het bestand WinRAR.ini te gebruiken in plaats van het Windows-register om WinRAR-instellingen op te slaan. Dit kan de voorkeur hebben voor u als u WinRAR op een verwisselbaar medium wilt installeren, bijv. een USB-stick, waarna u het op verschillende computers kunt uitvoeren. Bekijk het onderwerp "WinRAR.ini-bestand" in het hoofdstuk "Configuratie-instellingen" van de WinRAR-help voor meer informatie.
  • 4. Ondersteuning toegevoegd voor het uitpakken van ZIP- en ZIPX-archieven die zijn gecomprimeerd met het XZ-compressie-algoritme.
  • 5. Indien een ZIP- of ZIPX-archief een compressie-algoritme bevat buiten de gebruikelijke algoritmes "Opslaan" of "Inpakken", dan worden de namen van de algoritmes weergegeven in het veld "Versie om uit te pakken" in het dialoogvenster met archiefinformatie.
  • 6. De opdracht "Openen met WinRAR" is beschikbaar in contextmenu's in Windows voor archiefindelingen die worden ondersteund door WinRAR. Dit kan worden uitschakeld met de optie "Openen met WinRAR (voor gebruikelijke archieven)" in het WinRAR-dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Integratie", optie "Contextmenu-items...".
  • 7. De opdrachtregelversie RAR kan de standaardserie met schakelopties uitlezen uit het bestand rar.ini dat is opgeslagen in de RAR-programmamap. Voorheen was het enkel mogelijk om dezelfde serie schakelopties op te geven voor alle RAR-opdrachten met de tekenreeks "switches=". Nu ondersteunt rar.ini ook de mogelijkheid om losse series met schakelopties op te geven voor afzonderlijke RAR-opdrachten door middel van de volgende syntaxis:
   switches_=
   Bijvoorbeeld:
   switches_a=-m5 -s
   switches_x=-o+
  • 8. De opdracht "ch" ondersteunt de schakelopties -tl, -cu en -cl ook voor ZIP-archieven. Voorheen ondersteunde "ch" alleen deze schakelopties voor de RAR-archiefindeling.
  • 9. Voor archiefindelingen die geen gegevens voor bestandstijdstippen ondersteunen, zoals .bz2, .xz en .Z, wordt de wijzigingstijd van het archief gebruikt voor de uitgepakte bestanden. Dit is niet van toepassing op .tar.bz2, .tar.xz en tar.Z, waarbij de bestandstijdstip wordt opgeslagen in tar-koppen.
  • 10. De uitpakoptie "Beschadigde bestanden behouden" wordt ondersteund voor bzip2-archieven.
  • 11. Het WinRAR-pictogram in contextmenu's van Windows wordt juist geschuild in hoge-DPI-schermstanden zoals 150% of 200% van de normale tekstgrootte.
  • 12. Het is mogelijk om de WinRAR-opdracht "Benchmark" uit te schakelen met de variabele "Benchmark" in de Registersleutel HKEY_CURRENT_USERSoftwareWinRARPolicy. In een meerderegebruikers-omgeving kan de opdracht "Benchmark" misbruik maken van gedeelde processorbronnen. Bekijk het onderwerp "Registervariabelen" in het hoofdstuk "Configuratie-instellingen" van de WinRAR-help voor meer informatie.
  • 13. Naast de "sfxcmd"-variabele met daarin de volledige opdrachtregel, stelt de SFX-module een variabele genaamd "sfxpar" in waarin alleen de opdrachtregelparameters staan, zonder de voorafgaande SFX-modulenaam. Deze variabelen worden ingesteld voordat een programma wordt uitgevoerd die is opgegeven met de opdracht "Setup".
  • 14. De vraag om bestanden te overschrijven in de console-RAR geeft de grootte van wijzigingstijd weer voor bestaande en nieuwe bestanden.
  • 15. Bij het inpakken van stdin met de schakeloptie "-si" stelt RAR de huidige systeemtijd in als wijzigingstijd van een ingepakt bestand. Eerdere versies stelden geen enkel tijdstip in.
  • 16. Het is mogelijk om de schakelopties "-si" en "-v" samen te gebruiken. Eerdere versies stonden niet toe dat volumes werden gemaakt bij het inpakken van stdin.
  • 17. Er wordt een waarschuwing gegeven bij het beginnen van het uitpakken van een bestand van 4 GB of groter vanuit een RAR- of ZIP-archieven naar een FAT32-partitie, zodat de gebruiker de taak kan annuleren. FAT32 ondersteunt niet bestanden van dergelijke grootte. Ook wordt deze waarschuwing gegeven bij het beginnen van het maken van een RAR-archief met de methode "Opslaan" ("-m0") als de geschatte archiefgrootte 4 GB of groter is.
  • 18. De knop "Alles selecteren" in het dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Integratie" is van naam veranderd en heet nu "Alles omdraaien". De knop haalt de selectie weg bij archiefindelingen als ze al waren gekozen.
  • 19. De uitpakoptie "Archief verwijderen" verwijdert op een juist manier alle .zip- en .7z-bestanden. Eerder werd alleen het eerste volume in de serie verwijderd voor deze archiefindelingen.


  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 2. #42
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.20 beta 2

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog beta 2:
  1. De opdracht "WinRAR.ini-bestand aanmaken" in het submenu "Exporteren/importeren" van het menu "Opties" maakt een nieuwWinRAR.ini-bestand aan en kopieert de WinRAR-instellingen uit het register naar dit bestand.
  2. De documentatie van bta 1 beschreef de sleutels beginnend met "Global" in WinRAR.ini als Global/AppData, Global/Integration, Global/SaveSettings, terwijl ze feitelijk zijn: GlobalAppData, GlobalIntegration, GlobalSaveSettings (backslashes in plaats van slashes).
  WinRAR maakt deze sleutels in WinRAR.ini automatisch aan als ze nog niet bestaan.
  3. De compressie-instellingen in het dialoogvenster "Archieven omzetten" werden niet opgeslagen na het drukken op de knop "Opslaan".
  4. De eerste bta stelde de naam "naam.ext.ext.rar" voor in plaats van de verwachte archiefnaam "naam.ext.rar" bij het inpakken van de map"naam.ext".

  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 3. #43
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.20 beta 3

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog beta 3:
  1. Fouten opgelost:
  a) Bij het uitpakken van een bestand van een ZIP-archief naar een map die beschermd wordt met gebruikersaccountbeheer (UAC) werd de optie "Relatieve paden uitpakken" niet gebruikt en werd hiervoor in de plaats het volledige pad aangemaakt;
  b) indien een versleuteld ingepakt bestand geopend werd in een externe editor, waarna deze werd gewijzigd en opgeslagen, dan sloeg de eerdere bta het bestand terug op naar het archief zonder versleuteling.

  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 4. #44
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.20 beta 4

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog beta 4:
  1. Bugs fixed:
  a) "Extract each archive to separate folder" context menu command did not work properly and extracted all files to same folder if destination folder was protected with user account control (UAC).

  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 5. #45
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.21 beta 1

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog 5.21 beta 1:
  1. "Drag and drop context menu" options in "Settings/Integration/
  Context menu items" dialog allow to disable WinRAR archiving and extraction commands in context menu displayed after dragging and dropping files with right mouse button.

  2. If winrar.ini file is present in the same folder as WinRAR installer, winrar.ini will be copied to WinRAR program folder after completing installation.

  3. While previous versions could produce RAR5 volumes of slightly smaller than requested size sometimes, such situation is less likely now. In most cases volume size equals to specified by user.

  4. Bugs fixed:
  a) WinRAR 5.20 issued unnecessary user account control (UAC) prompt, when running an executable from archive stored in UAC protected folder. Since nothing is extracted to folder containing an archive in such case, UAC prompt is not needed;

  b) WinRAR could overwrite files with read-only attribute only when unpacking RAR and ZIP archive formats. Now it is also implemented for other archive formats supported by WinRAR;

  c) "Elapsed time" and "Time left" were displayed incorrectly when applying "Convert" command to multiple archives and enabling "Add recovery record" option.

  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 6. #46
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.21 beta 2

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog 5.21 beta 2:
  1. Now by default WinRAR skips symbolic links with absolute paths in link target when extracting. You can enable creating such links with "Allow absolute paths in symbolic links" option on "Advanced" page of extraction dialog or with -ola command line switch.

  Such links pointing to folders outside of extraction destination folder can present a security risk. Enable their extraction only if you are sure that archive contents is safe, such as your own backup.

  2. Bugs fixed:
  a) if several files from different folders were selected and extracted using "Flat folders view" file list mode and "Extract relative paths" extraction option, WinRAR could truncate paths of some of these files. It did not happen if entire file list contents or a single file was selected.


  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 7. #47
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.30 beta 1

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog:
  New:
  • Added extraction of multipart ZIP archives created by 7-Zip. Such archives have .zip.001, .zip.002, ... file extensions. You need to open .zip.001 file in WinRAR shell to browse or unpack such archive. All parts must be stored in the same folder before starting extraction.
  • Added extraction of files split to multiple parts with .001, .002, ..., extensions. You can open .001 file as a usual archive and then unpack its contents. WinRAR will combine all parts and save them to extracted file. All parts must be stored in the same folder before starting extraction.
  • "001" item is included to "Associate WinRAR with" list in "Settings/Integration" dialog.
  • WinRAR file list allows to use mouse Back and Forward buttons or Alt+Left and Alt+Right keyboard shortcuts to navigate in recently visited folders.
  • Folder wildcards are allowed in RAR command line in file names to archive. For example:
  • rar a backup c:\backup\2015*\*
  • Recursion is enabled automatically for such folder wildcards even if -r switch is not specified.
  • "Extract" button in SFX archive is changed to "Pause" when extraction is started, so it is possible to pause SFX extraction and resume it later.
  • "Skip encrypted" option in "Find files" dialog to silently skip encrypted archives while performing search command.
  • Archive test command works for tar.gz, tar.bz2 and tar.xz archives. Since TAR format does not provide file data checksums, WinRAR checks only validity of GZIP, BZIP2 or XZ container.
  • Adding a new string to WinRAR diagnostic messages window could be slow and affect the operation performance in case of thousands of errors. Now it works fast regardless of errors number.
  • New 'R' object for -sc switch defines encoding of console RAR messages sent to redirected files and pipes. For example:
  • rar lb -scur data > list.txt
  • will produce Unicode list.txt with archived file names.
  • Sleep time parameter in -ri[:] switch is adjusted to lower its impact to RAR performance and especially to recovery record related operations. Higher sleep time values are needed to reduce the system load to same level as in previous versions.
  • Console RAR "l" and "v" commands display file time in YYYY-MM-DD format.
  • When extracting RAR and ZIP archives created in Unix, WinRAR maps decomposed Unicode characters to precomposed. Such conversion is required for some Unix and OS X archives to correctly unpack non-English archived names in Windows. It works for Windows versions starting from Windows Vista.
  • Modification time is set for all folders created when unpacking .7z archives. Previous versions set it only for non-empty folders.
  • WinRAR prevents a computer to go to sleep by inactivity timeout until current operation, such as archiving, extraction or another archive processing, is done.
  • Total progress bar is displayed when extracting .arj, .lzh and .cab archives (except multivolume archives).
  • Progress bar is displayed when deleting files after archiving and when clearing "Archive" attribute of archived files.
  • "Test" command also verifies contents of NTFS alternate data streams in RAR 3.x - 5.x archives. Previously their contents was checked only during extraction command.


  Bugs fixed:
  • Console RAR crashed instead of displaying an overwrite prompt when attempting to add files to already existing volumes;
  • Console RAR "lt" command did not display seconds in file timestamp;
  • WinRAR failed to decompress .xxe files if they did not include "section N of xxencode" string in the body;
  • RAR could not restore contents of NTFS alternate data stream saved with -os switch if it was split between different volumes.


  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 8. #48
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.30 beta 2

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog:
  Changed:
  • SFX module sets sfxstime environment variable, which contains the module start time in "YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-ms" format. You can specify it in Path command if you need to generate a time based unique installation path, such as "Path=myapp-%sfxstime%".
  • Fewer password requests in following cases in "Convert archives" command:
   • if "Convert archives" is applied to archive with encrypted file names, which contents is currently displayed in WinRAR;
   • if archive produced by "Convert archives" includes encrypted file names.


  Bugs fixed:
  • RAR volumes renamed from standard .part1.rar, .part2.rar to .001, .002 are recognized and processed correctly now. Previous beta opened them as set of usual split files, not as RAR volumes;
  • Reports produced with "Generate report" command contained invalid CRC32 checksums for non-archived files;
  • "rar x arcname.rar d:" command unpacks files to d: current folder. Previous version unpacked them to d: root folder;
  • Archive comment was not encrypted if added to archive with encrypted headers using "c" command without -hp switch. This beta encrypts an archive comment in such case.


  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 9. #49
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.30 beta 3

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog:
  New:
  • WinRAR treats .txz archive extension as .tar.xz and opens .txzcontents in a single step.
  • If you drag a file from another application to WinRAR holding Shift button, a file will be deleted after archiving. Previous versions ignored Shift state here.
  • WinRAR ignores "Turn PC off when done" option in case of read and write errors if user pressed Cancel in repeat read or repeat write dialogs.


  Bugs fixed:
  • Archive comment is displayed also in empty ZIP archives. Previous versions did not display it if ZIP archive did not contain any files;
  • Explorer window containing a temporary folder with unpacked file could be opened when attempting to view an archived file in a corrupt ZIP archive. File entry in a corrupt ZIP could have a wrong "hard drive" icon.  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 10. #50
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.30 beta 5

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog:
  1. Recente berichtgeving over de kritische kwetsbaarheid in zelfuitpakkende archieven van WinRAR, is onjuist. Helaas hebben de massamedia niet opgemerkt dat hetgeen dat werd beschreven als een kwetsbaarheid in WinRAR, in feite een kwetsbaarheid is in Windows OLE die in november 2014 is gepatcht:https://technet.microsoft.com/en-us/.../ms14-064.aspx. Zelfs zonder patch brengt deze kwetsbaarheid in Windows OLE geen nieuwe risicofactoren met zich mee voor SFX-archieven gemaakt met WinRAR. Lees http://rarlab.com/vuln_sfx_html2.htm. Een patch voor WinRAR is niet nodig.

  2. Opdrachten "Importeren/exporteren":
  a) WinRAR voert aanvullende controle uit op de inhoud van Settings.reg bij de opdracht "Instellingen uit bestand importeren" om te voorkomen dat registersleutels - die niet verwant zijn aan WinRAR-instellingen - worden gemporteerd.
  b) WinRAR geeft het volledig pad op naar het hulpprogramma 'regedit.exe' om te voorkomen dat varianten van 'regedit', die zich in andere mappen bevinden, worden uitgevoerd.

  3. Fouten opgelost:
  a) Als een gebruiker op een bestand genaamd 'bestand' dubbelklikte in een map waar zowel 'bestand' als 'bestand.exe' in voorkwamen, dan was het mogelijk dat WinRAR 'bestand.exe' ging uitvoeren;
  b) De opdracht "Rapport genereren" kon mogelijk een rapport genereren in een verkeerde map, niet met de gekozen bestanden;
  c) RAR kon vastlopen bij het uitpakken van .rar-archieven met onjuiste bestandskoppen. Opgelost.

  Changelog 5.30 beta 4:
  1. Het is mogelijk om omgevingsvariabelen op te geven aan het pad voor de externe viewer in het WinRAR-dialoogvenster "Instellingen / Viewer".

  2. Het gedrag van jokertekens in mappen is gewijzigd, waardoor een opdracht als: rar a reservekopie c:reservekopie2015** zal zoeken naar '2015*'-mappen in alleen C:reservekopie. Voeg de schakeloptie '-r' toe om ook te zoeken in alle submappen van C:reservekopie.

  3. Als het verkeerde wachtwoord wordt opgegeven bij het uitpakken van een versleuteld bestand in een RAR5-archief, dan zal WinRAR niet de mappen aanmaken die in het bestandspad voorkomen. Eerdere versies maakten de mappen in het bestandspad aan, zelfs als het uitpakken van het bestand mislukte vanwege het verkeerde wachtwoord. Deze wijziging heeft geen invloed op de RAR 4.x-indeling, welke het niet mogelijk maakt om te controleren op het juiste wachtwoord voordat wordt begonnen met uitpakken.

  4. Fouten verbeterd:

  a) In de vorige bta werd de optie "Bestanden verwijderen na inpakken" in het standaardcompressieprofiel genegeerd bij het slepen-en-neerzetten.

  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 11. #51
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.30 beta 6

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog:
  1. Fouten verbeterd:

  a) De opdracht "Bestand afdrukken" werkte niet voor HTML-bestanden onder Windows 10;

  b) WinRAR maakte een rapportbestand aan in de WinRAR-beginmap in plaats van de huidige map als er een relatief pad werd opgegeven met de opdracht "Rapport genereren";

  c) In enkele gevallen werkte de tekstschaling in hoge-DPI-stand niet in het hoofd- en licentiedialoogvenster van een SFX-archief, waardoor de tekstgrootte kleiner was dan bedoeld;

  d) Wijzigingen doorgevoerd in de verwerking van defecte archieven waardoor nu betrouwbaarder wordt omgegaan met onjuiste ZIP-, ARJ- en ISO-archieven;

  e) De RAR-lijstopdrachten "l" en "v" voegden onnodige spaties toe aan bestandsnamen kleiner dan 12 tekens.

  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

 12. #52
  Schermafbeelding van pascal247
  Technische vaardigheid
  3. Ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 64 bits
  Antivirus
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Firewall
  KIS 2015 (Kaspersky)
  Berichten
  5.550
  WinRAR 5.31 beta 1

  Download:
  Klik hier om naar de downloadpagina te gaan

  Changelog:
  Following issues are corrected in Windows high DPI mode:
  • if text size in Windows settings was set to 150% or larger, the font size in WinRAR help was not increased accordingly, resulting in too small text;
  • default columns width in WinRAR file list was less than expected for 125% or larger Windows text setting.


  Bugs fixed:
  • WinRAR SFX module could load DLL libraries from its own executable folder as a result of calling some Windows API functions. It could lead to security threat if DLL files with malicious code were stored in the same folder as SFX archive. Now SFX module takes additional steps to prevent such situation in Windows Vista and newer.
  • Be aware that Windows XP users still can be affected, so they must be especially careful to run SFX archive from a folder without suspicious DLL files;
  • WinRAR 5.30 failed to run .lnk files from file list.


  Winrar.be

  Op de hoogte worden gehouden van de laatste updates? Abonneer je op het topic !

Pagina 3 van de 3 EersteEerste 123

Labels voor dit Bericht

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •