Dit artikel gaat over outplacement. Wat is dat precies, wat kan zijn de kosten en wat is de transitievergoeding.

Wat is outplacement

Outplacement is een dienst die wordt geboden door outplacementbureaus, aan mensen die zijn of zullen worden ontslagen. Het doel is dat die met de geboden hulp een andere werkkring vinden of als zelfstandige ondernemer activiteiten ontplooien. De dienstverlening omvat onder meer:

  • hulp van een psycholoog
  • analyse van je maken: wat zijn je sterke punten
  • waar is er een mogelijke aansluiting op de arbeidsmarkt
  • training van technieken die bij solliciteren van belang zijn
  • assistentie bij het zoeken van werk
  • advisering bij contractonderhandelingen met een nieuwe werkgever
  • ondersteuning bij het begin van een nieuwe baan

Wat zijn de kosten

De kosten van outplacement zijn aanzienlijk. Vaak is er sprake van een zogenoemde prestatieovereenkomst. In zo’n geval loopt de outplacement door, totdat de werknemer een nieuwe werkkring heeft, waarvoor een vast bedrag wordt betaald. Het maakt dan niet uit hoe lang dat duurt. Dat is goed, want dan is iedereen erbij gebaat dat de werknemer weer snel aan het werk komt. Vaak is het laatste salaris het uitgangspunt voor de prijs, die aan het outplacementbureau moet worden betaald. De kosten kunnen oplopen tot 25% daarvan met daarbij opgeteld een vast bedrag. Er zijn outplacementbureaus die een maximum stellen aan het aantal uren dat ze besteden. Sommige bureaus hanteren bijzondere tarieven voor particulieren. Dat is goed om te weten als je zelf ervoor betaalt.

Transitievergoeding

Als werknemer heb je bij ontslag recht op een transitievergoeding. Ook als je zelf ontslag neemt, kan in bepaalde gevallen dat recht bestaan. Die vergoeding is bedoeld om je in staat te stellen een andere werkkring te vinden. Daar kan de outplacement van worden betaald, of een opleiding. Dan is de transitievergoeding belastingvrij. Hou dat in gedachten, voordat de vergoeding besteedt aan een vakantie of de aanschaf van een boot.

Categorieën: Lifestyle

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *